Service

Kommunal service

Tidsbestilling eller kontakt

til hørekonsulenten på telefonnummer:

9628 4900

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 10.30

eller via mail:

cfk@herning.dk

Har du høreproblemer kan du henvende dig til:


Center for Kommunikation

Brahmsvej 8

7400 Herning

Tlf.: 9628 4900

E-mail: cfk@herning.dk


CFK varetager opgaver i forhold til specialundervisning samrådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser herunder udredning af hjælpemidler. Dertil kommer opgaver i kombination med andre lovgivningsområder indenfor blandt andet beskæftigels-, sundheds- og uddannelsesområdet.

Formålet med opgavevaretagelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et høretab/en hørelidelse for at fremme borgerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet og forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

Regionens service

Batteribestilling

 

Borgere skal selv bestille batterier hos Oticon på:

Tlf.: 3917 7444 mellem kl. 08.00-16.00 på hverdage eller på bestillingskort, som udleveres på høreklinikken og sendes med posten.

Henvisning til høreapparatbehandling skal gå igennem egen læge eller praktiserende ørelæge, som kan henvise til Høreklinikken på sygehuset i Holstebro, hvor apparaterne er gratis, eller til privat firma, hvor man får tilskud på kr. 4108,- på første øre og kr. 2369,- på andet øre, fra regionen og selv betale eventuelt resterende beløb.