Høreforeningen Holstebro lokalafdeling

Høreforeningen Holstebro- Struer- & Lemvig lokalafdeling

Høreforeningen • Holstebro lokalafdeling

Høreforeningen

Holstebro- Struer & Lemvig

lokalafdeling

Velkommen

Vidste du at…

Vidste du at...

Høreforeningen arbejder hele tiden politisk for at forbedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdom i øret.

Foreningen søger indflydelse på, at disse borgere får mulighed for at deltage i kommunikation på lige vilkår med normalthørende.

Prøv et  ½ års medlemsskab til 100 kr.

Tilbuddet gælder indtil den 31/12-22

Vidste du at...

Høreforeningen har adskillige udvalg, hvor frivillige arbejder for at bedre vilkårene for unge, erhvervsaktive, ci-opererede, tinnitus og meniére ramte og andre grupper med høreudfordringer.

Udover udvalgene kan du også finde netværksgrupper, bisiddere, vejledninger og meget andet brugbart som medlem af Høreforeningen.

Resten af året kan du prøve et ½ års medlemsskab til 100 kr., hvis du vil prøve at være medlem af en politisk aktiv forening , eller deltage i sociale arrangementer med ligestillede.

Læs mere her

Vidste du at...

Høreforeningen har en tolkeformidling, hvor du kan rekvirere en skrivetolk.

Tolkeformidlingen kan hjælpe dig med at blive bruger af skrivetolkning, når du gerne vil have alle informationer med både i dine arbejdssituationer, men også privat eller til undervisning.

Læs mere her

HØRE OG IT-CAFÉ 24. SEPT. KL. 10-15.00

FOR BÅDE ERHVERVSAKTIVE OG PENSIONISTER