Hørerøret

Ønsker du at printe selv

På forsiden er du selvfølgelig velkommen til at sende os din email-adresse, hvorefter vi tilsender dig HØRERØRET pr. mail. Hørerøret er din lokalafdelings service med oplysninger om både lokal og regional service på høreområdet.

Desuden kan du også holde dig orienteret om arrangementer vi afholder i løbet af året.

HØRERØRET vil løbende blive opdateret efterhånden som vi får alle aftaler vedr. arrangementer på plads.Klik på den lille pil i øverste højre hjørne på billedet, som viser sig når du kører musen hen over billedet. Billedet vil nu åbne i en fremviser hvorfra du kan printe ud.