Bestyrelsen

Bestyrelsen Holstebro

Formand:

Henning Færmann

Hornshøjparken 43

7500 Holstebro

Telefon og SMS: 2262 4233

E-mail: henning@faermann.com


Lisbeth Johansen

Tranebærvej 120

7500 Holstebro

Bestyrelsesmedlem:

Telefon og SMS: 

E-mail: ljtrane@gmail.com

Anja Mailund Mikkelsen

Hornshøjparken 4

7500 Holstebro

Bestyrelsesmedlem:

Telefon og SMS: 

E-mail: anjamik55@gmail.com

Kasserer:

Ulla Lykkegård

Knud Aggersvej 105

7500 Holstebro

KUN SMS på telefon: 3035 5541

E-mail: ullalyk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Anna Marie Skov

Rolf Krakesvej 18

7500 Holstebro

KUN SMS på telefon 6015 3893

E-mail: amrie51@gmail.com

Suppleant:

Lotte Jensen

Præstegårdsvej 2B, st.th.

7570 Vemb

Telefon og SMS: 3013 6225

E-mail: lottejensenmail@gmail.com

Tilmelding til arrangementer samt andre henvendelser kan altid ske til foreningens e-mail: holstebro@hoereforeningen.dk